CaseWare - автоматизація процесу формування звітності по МСФЗ

Починаючи з 2012 року Україна на законодавчому рівні прийняла Міжнародні стандарти фінансової звітності, як основні для бухгалтерської та фінансової звітності. Так, згідно з вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в Україні (НКЦБФР), публічні акціонерні товариства, страхові компанії та фінустанови зобов’язані надавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ.

У свою чергу, фінансова звітність також є одним із інструментів на підставі якого, керівництво та зовнішні користувачі приймають управлінські рішення. Отже, така інформація повинна бути достовірною та якісної, яка дасть можливість порівняти показники компанії за різні періоди.

Як правило, процес формування звітності згідно з МСФЗ є трудомістким і тривалим процесом, який необхідно виконати в стислі терміни. Також, ручна обробка даних за допомогою електронних таблиць сильно схильна до впливу людського фактора. Отже, чим більше етапів збору інформації та складання фінансової звітності за МСФЗ будуть автоматизовані, тим швидше і точніше надійде інформація з облікових систем для складання звітності.

Програмне забезпечення CaseWare дає можливість автоматизації процесу формування звітності по МСФЗ, починаючи з етапу автоматичного завантаження балансових статей з бухгалтерської програми 1С 8.2. Функція синхронізації вже вбудована в програмне забезпечення і не вимагає додаткових технічних навичок для її використання. Автоматизація процесу перенесення в робочі модулі виключає вплив людського фактору, що забезпечує цілісність імпорту даних.

Крім етапу завантаження інформації з 1С 8.2., CaseWare допомагає автоматизувати процес формування звітності згідно з МСФЗ включно до моменту випуску фінальної звітності. При цьому кожен етап виконується автоматично за допомогою можливостей програмного забезпечення, а всі етапи, що повторюються, зберігаються для подальшого застосування в наступних періодах.

Related Posts

Leave a Reply