Caseware Financials. Автоматизація фінансової звітності. МСФЗ. Таксономія iXBRL

Підготовка фінансової звітності доволі трудомісткий процес для будь-якої компанії в незалежності від її розміру, або специфіки діяльності. В основному складність полягає у здійснені перевірок, підтримання постійного контролю показників і, у разі їх зміни, внесення коригувань, які мають вплив на інші пов’язані звіти та примітки. Особливо якщо це стосується окремої та консолідованої звітності, або декількох окремих звітностей Групи компаній.

Про програмне забезпечення

Рішення компанії Caseware для підготовки фінансової звітності дозволяє користувачам створювати річну, піврічну, квартальну проміжну звітність. Повна інтеграція з фінансовою звітністю за МСФЗ дає змогу компаніям уніфікувати процес підготовки, використовуючи єдине джерело даних і єдине рішення для підготовки як проміжної, так і річної звітності.

Модуль дозволяє компаніям використовувати існуючі шаблони звітності, які були розроблені на основі міжнародних практик, або робити власні налаштування відповідно до специфіки діяльності галузі, у якій функціонує компанія.

На даний момент для компаній постає задача готувати не лише звичний для них формат фінансової звітності, але й звітність у форматі iXBRL. Рішення компанії CaseWare для підготовки фінансової звітності дозволяє спростити процедури подачі і готувати лише один пакет фінансової звітності, яку можна буде опублікувати із висновком незалежного аудитора та подати до СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ FRS GOV UA в єдиному електронному форматі іXBRL.

Всі налаштування, або зміни, які вносять користувачі зберігаються до шаблону і можуть бути використані для підготовки фінансової звітності на наступні звітні періоди. Все, що потрібно зробити користувачам на наступний період – це заімпортувати дані за поточний період та відкоригувати текстовий блок інформації.

Для ознайомлення дивіться відео:

Доступні модулі програмного забезпечення

Для роботи із фінансовою звітністю доступні три модулі: для звичайних підприємств, для банків та для страхових компаній. Якщо у Групі компаній представлені компанії із різним характером діяльності, то модулі можна використовувати одночасно. Всі модулі мають однаковий набір функцій та можливостей, відрізняються лише наповненням та тегами відповідної таксономії. За необхідності компанії можуть в робочих документах будувати свої набори звітів, які закріплюються за вже заімпортованими даними. Наприклад, це можуть бути статистичні звіти, або звіти про управління. Таким чином, програмне рішення Caseware дозволяє не задубльовувати робочі процеси по підготовці різних форматів звітностей, а налаштовувати автоматизовані процеси, які зроблять це за працівників.

Про послуги

Компанія Caseware Ukraine надає два види послуг:

  1. аутсорсинг з підготовки iXBRL звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ. Звітність формується у ПЗ Caseware Financials, детальніше з яким можна ознайомитись за посиланням, та максимально відповідає наявній звітності, затвердженої аудиторами. Звіт додатково валідується за допомогою ПЗ Altova XMLSpy. При замовлені даної послуги, користувачі не купують програмне забезпечення. Замовляти можна або річну звітність разом із квартальною, або тільки річну.
  2. консалтингові послуги по використанню ПЗ Caseware Financials. Тут можна обрати різний формат послуг, які у повній мірі відповідають потребам користувачів. Найбільшим попитом користуються комплексні послуги двох форматів:
  • Разова послуга підготовки звітності з навчанням та подальшим придбанням ПЗ.

У даному випадку компанія CaseWare Ukraine у перший рік використання ПЗ готує перший пакет фінансової звітності та налаштовує шаблон для підготовки наступних звітів за користувача і паралельно навчає його працювати у ПЗ, консультує по питаннях, які виникають.

  • Разова послуга налаштування шаблону фінансової звітності під цілі Компанії з навчанням.

У даному випадку компанія Caseware Ukraine за замовленням користувачів вносить зміни у вже існуючий шаблон фінансової звітності та навчає користувачів користуватись ПЗ. Після цього користувачі самостійно формують проекти.

FAQ:

Чим відрізняється шаблон від проєкту у ПЗ Caseware Financials?

На основі шаблону формуються проекти фінансової звітності. Першочергово у шаблоні налаштовують облікову політику, примітки, таблиці, статті звітів щоб із кожним наступним підготовленим проектом спрощувати обсяг роботи. Якщо компанія готує окрему та консолідовану звітність, або група компаній відразу готують декілька звітів подібного формату, програма Caseware значно полегшить роботу із підготовки звітів такого формату, оскільки користувачі одноразово зможуть налаштувати шаблон звіту із вже налаштованим форматом іXBRL і потім поширити його на всіх інших користувачів або інші компанії. 

А щодо розміщення звітності на власній веб-сторінці?

CaseWare також пропонує можливість експорту документа у форматі HTML за допомогою Inline XBRL. Для пересічного користувача цей документ поводитиметься як традиційний документ HTML і буде сумісний з усіма популярними пакетами веб-браузерів. Однак, вбудовані в кодування HTML – це заздалегідь встановлені теги XBRL, які можуть бути прочитані іншими програмними пакетами, сумісними з Inline XBRL.

Запросити комерційну пропозицію, або отримати консультацію можна

за номером телефону: +38(099)-236-41-52

або електронною адресою: financials@caseware.com.ua 🙂