Описова статистика

Описова статистика – це термін, який використовується в аналітиці даних і являє собою короткий опис значущих розрахованих показників певної вибірки даних. Щоб на першому етапі зрозуміти основні закономірності аналізованого масиву. У список класичних показників входить середнє значення, медіана, мода, дисперсія, максимальне / мінімальне значення або асиметрія. Простіше кажучи, описова статистика допомагає зрозуміти особливості того чи іншого набору даних.

Описова статистика дуже важлива, інакше, було б дуже складно уявити на початкових етапах, які інструменти необхідно використовувати в тих чи інших завданнях. В подальшому процесі аналізу дані показники будуть служити для вас параметрами в майбутніх функціях і моделях.

CaseWare IDEA допоможе виконати це завдання одним натисканням, причому розрахунок статистичних показників не тільки числових масивів, але й дат, часу і навіть текстових даних. У таблиці праворуч представлена інформація, яку дає CaseWare IDEA на першому етапі обробки даних.

База даних, на основі якої програма розрахувала статистичні показники, містить 41 млн. рядків інформації об’ємом в 42 Гб.

Розробники пішли далі, і не так давно було додано додаток з докладною аналітикою на портал IDEA Lab. Це доповнення дає широкий огляд ваших даних. Ще більше описової статистики і не тільки. Гістограми розподілів, кореляції, графіки розсіювання для визначення характеру залежності і навіть попередження про ризики. Крім цього, дане розширення є безкоштовним для користувачів CaseWare IDEA. Автоматизуйтесь!

Погано поставлена задача займе в троє більше часу, ніж потрібно. Добре поставлена – тільки вдвічі. Будь-яка поставлена задача буде виконана в терміни за допомогою CaseWare IDEA!