Фінансова звітність. iXBRL

Автоматизація фінансової звітності. МСФЗ. Таксономія iXBRL.

Після внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ст. 11 пункт 6), всі компанії, які ведуть облік згідно Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ) (в обов’язковому чи добровільному порядку) зобов’язані подавати фінансову звітність у форматі XBRL (iXBRL) на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ через єдиний портал https://frs.gov.ua. Окрім річної звітності за МСФЗ з аудиторським висновком, компанії також зобов’язані подавати проміжну фінансову звітність в електронному форматі за три місяці, за шість місяців та за дев’ять місяців, що закінчились звітним періодом.

Щоб підготувати звітність у форматі iXBRL необхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для складання та валідації підготовленої звітності. Рішення Caseware Financials допомагає автоматизувати звичайні аспекти процесу підготовки фінансової звітності. За допомогою простих у використанні інструментів і шаблонів, користувачі можуть створювати фінансові звіти швидко і з упевненістю, що здійснені контрольні перевірки цих звітів. Водночас будь-які коригувальні записи журналу, які імпортують, або роблять користувачі безпосередньо у програмному забезпечені, оновлять всі пов’язані показники фінансових звітів, включно з примітками. 

Підготовка фінансової звітності доволі трудомісткий процес для будь-якої компанії незалежно від її розміру, або специфіки діяльності. В основному складність полягає у здійснені перевірок, підтриманні постійного контролю показників і, у разі їх зміни, внесенні коригувань, які мають вплив на інші пов’язані звіти та примітки. Особливо, якщо це стосується окремої та консолідованої звітності, або декількох окремих звітностей Групи компаній. Окрім цього, компанії витрачають значну кількість часу на перевірку оформлення звіту, виправлення орфографічних помилок, узгодження номерів сторінок, посилань на примітки та колонтитули.

За необхідності, компанії можуть в робочих документах будувати свої набори звітів, які закріплюються за вже заімпортованими даними. Наприклад, це можуть бути статистичні звіти, або звіти про управління. Таким чином, програмне рішення Caseware Financials дозволяє не задубльовувати робочі процеси з підготовки різних форматів звітностей, а налаштовувати автоматизовані процеси, які зроблять це за працівників.

Основні переваги

iXBRL

готову фінансову звітність користувачі, за допомогою тегінгу показників відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ, можуть експортувати у html, xml, iXBRL/XBRL формати, попередньо валідуючи на правильність складення та відповідність контролям, закладеним у таксономії XBRL.

Шаблони звітностей

користувачі готують фінансові звіти на основі шаблонів звітності, які були розроблені на базі міжнародних практик та використовують останні стандарти МСФЗ, або можуть робити власні налаштування відповідно до специфіки діяльності галузі, у якій функціонує компанія.

Перенесення даних на наступний звітний період

при застосуванні функції закриття року всі дані, які містяться в проєкті, переносяться в автоматично створений програмою проєкт наступного звітного періоду.

Вбудована консолідація

можливість складати фінансові звіти як на рівні окремого підприємства, так і на рівні Групи. Спрощена конфігурація дозволяє створювати відповідні дочірні компанії, підгрупи.

Наскрізні зміни

при внесенні коригувань, виправлені помилок, зміни автоматично передаються в усі пов'язані документи, що знижує ризик невідповідності даних.

Формування проміжної звітності

використовуйте єдину базу даних для створення як проміжної (кожні пів року, квартал, два місяці або щомісяця), так і річної звітності

Багатомовність

фінансові звіти можуть бути підготовлені українською або англійською мовами. За потреби, до шаблону можна додавати й інші мови.

Імпорт даних

імпортуйте пробний баланс, коригування або деталі головної книги з програм бухгалтерського обліку, Excel, CSV, XBRL, XML, SAF-T.

Для кого підходить програмне рішення

Для групи компаній
Для звичайних підприємств
Для банків
Для страхових компаній

Якщо компанія готує окрему та консолідовану звітність, або група компаній відразу готує декілька звітів подібного формату, програма Caseware Financials значно полегшить роботу із підготовки звітів такого формату, оскільки користувачі одноразово зможуть налаштувати шаблон звіту із вже налаштованим форматом іXBRL і потім поширити його на всіх інших користувачів або інші компанії.

Для роботи із фінансовою звітністю доступні три модулі: для звичайних підприємств, для банків та для страхових компаній. Якщо у Групі компаній представлені компанії із різним характером діяльності, то модулі можна використовувати одночасно. Модулі мають однаковий набір функцій та можливостей, відрізняються лише наповненням та тегами відповідної таксономії. 

 

Рішення Caseware Financials дозволяє використовувати актуальні шаблони, які гарантують відповідність новим стандартам і практикам. Компанія Caseware розуміє, що організації мають різну специфіку бізнесу і відповідно різні потреби у розкритті. Тому рішення Caseware Financials для фінансової звітності містить низку кращих прикладів і шаблонів, які можна адаптувати до потреб конкретної галузі чи організації.

Користувачі можуть робити власні налаштування відповідно до специфіки діяльності галузі, у якій функціонує компанія, легко змінювати всі елементи звітів, приміток і розкриття інформації за допомогою широких параметрів конфігурації програмного забезпечення. Всі власні доповнення користувачі можуть тегити відповідно до Таксономії UA XBRL МСФЗ та конвертувати готову звітність у формат iXBRL.

 

Financials Bank – шаблон, який створений спеціально для українських банків відповідно до Міжнародної фінансової звітності (в тому числі таксономії звітності UA МСФЗ XBRL) та Методичних рекомендацій НБУ. Дозволяє автоматично сформувати звітність з відповідними примітками та розкриттями, імпортувати аналітичні рахунки для заповнення детальнішої інформації.

Шаблон Financials for Banks  можна використовувати у стандартному вигляді або налаштувати згідно з вимогами організації та поширювати серед всіх кінцевих користувачів. Сформовану фінансову звітність та іншу інформацію, яку банк зобов’язаний подати регулятору, можна трансформувати у формат iXBRL і подавати до центру збору фінансової інформації.

Financials Insurance – сучасне рішення для страхових компаній України. Автоматизація процесів, спрощене формування фінансової звітності при виконанні функціональних завдань – першочергові завдання даного шаблону. Основним призначенням є формування ділової інформації страхових компаній з метою стандартизованого подання в електронному вигляді та в форматі iXBRL.

В шаблоні закладені основні форми звітності українських компаній, які перетворені відповідно до вимог звітності страхових компаній. Шаблон, призначений для страхових компаній, містить нетипові для звичайних підприємств автоматизовані розкриття з урахуванням усіх особливостей страхової діяльності. Стандартні теги страхової актуальної таксономії вже проставлені у шаблоні, за необхідності, користувач може вносити у них зміни.

Рекомендовані продукти

Financials

програмне забезпечення для повної автоматизації підготовки фінансової звітності з використанням найкращих практик, які відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).

Working Papers

універсальна безпечна платформа для професіоналів бухгалтерського обліку для всіх потреб у взаємодії, аналітиці та управлінні практикою

Послуги

Разова послуга підготовки річної iXBRL звітності з навчанням та подальшим придбанням ПЗ

Компанія Caseware Ukraine у перший рік готує річну фінансову звітність та налаштовує шаблон для підготовки наступних звітів за користувача і паралельно навчає його працювати у ПЗ, консультує з питань, які виникають. На період навчання надається доступ до демоверсії ПЗ

Навчання та консультування з користування програмним забезпеченням Caseware Financials

Консультації з користування надаються протягом усього часу використання ПЗ. Якщо у користувачів виникають специфічні запити, або потрібно детальніше ознайомлення із ПЗ, вони можуть замовити додаткове навчання, консультації.

Аутсорсинг з підготовки пакета (річна та квартальна) iXBRL звітності

Звітність формується у ПЗ Caseware Financials та максимально відповідає наявній звітності, затвердженій аудиторами. Звіт додатково валідується за допомогою ПЗ Altova XMLSpy. При замовлені даної послуги, користувачі не купують програмне забезпечення.