SQM на платформі Caseware Cloud

Незалежно від того, чи є ви невеликою аудиторською фірмою, чи мережевою аудиторською фірмою, чи світовим лідером у сфері аудиту SQM на платформі Caseware Cloud пропонує ефективне рішення для розробки, експлуатації, моніторингу та оцінки вашої системи управління якістю (далі – СУЯ).

SQM є хмарним рішенням, яке допомагає аудиторській фірмі  розробити, впровадити, оптимізувати та забезпечити функціонування системи управління якістю ризик-орієнтовного характеру відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (МСУЯ 1/ISQM 1).

Особливою властивістю SQM є її гнучкість і ефективна адаптація до:

– можливих змін в законодавстві, МСА та за результатами моніторингу,

– можливих змін в політиці аудиторської фірми, в вимогах чи політиці мережі, 

– індивідуальних потреб певної аудиторської фірми, а саме, можливість:

 • одночасного доступу необхідної кількості користувачів;
 • встановлювати рівень складності функціоналу системи управління якості;
 • створювати, редагувати та обробляти дані засобами функціоналу системи, відповідно до набору прав користувача;
 • на стадії налаштування імпортувати в систему управління якістю – SQM фірми встановлені мережею цілі, ризики, реагування на політику та процедури, а також заходи моніторингу;
 • створювати, редагувати, зберігати доречну корпоративну бізнес-інформацію;
 • зберігати документацію SQM;
 • здійснювати ідентифікацію і оцінку ризиків якості та розробляти і запроваджувати  заходи реагування на ризики якості;
 • здійснювати оцінку і моніторинг СУЯ;
 • здійснювати обмін інформацією між користувачами СУЯ всередині платформи Caseware Cloud.

SQM складається з п’яти взаємозв’язаних модулів:

 • DESIGN / ДИЗАЙН (РОЗРОБКА/ПРОЕКТУВАННЯ/ОПТИМІЗАЦІЯ) – функціонал даного модуля використовується на стадії або першого застосування SQM щодо  впровадженої/функціонуючої СУЯ, або  розробки/проектування системи управління якістю аудиторської фірми  або її оптимізації (актуалізації, внесення змін).
 • OPERATE / ЕКСПЛУАТАЦІЯ – в даному модулі публікується запроваджена система управління якості аудиторської фірми і здійснюється ознайомлення користувачів з актуальною версією СУЯ та їх інформування про осіб яких призначено відповідальними за SQM.
 • OPERATE OVERVIEW / ОГЛЯД РОБОТИ – функціонал даного модуля використовується для контролю виконання запланованих  завдань в рамках SQM.
 • MONITOR / МОНІТОР – функціонал даного модуля використовується для підготовки і проведення моніторингу SQM фірми, для документування  розуміння системи управління якістю фірми, яке допоможе визначити характер, терміни та обсяг процедур/заходів моніторингу, які виконуватимуться для того, щоб зробити висновок, що SQM фірми розроблена, впроваджена та працює відповідно до вимог застосовних стандартів.
 • EVALUATE / ОЦІНЮЙТЕ– функціонал даного модуля використовується для оцінки файндингів та ідентифікованих недоліків, першопричини (першопричин) ідентифікованих недоліків,  факторів для ідентифікації ризику якості та впроваджених коригувальних дій, як основи для проведення подальшої оцінки SQM фірми.

Рішення SQM доступне для придбання англійською мовою для існуючих користувачів Caseware Cloud.

Бажаючі ознайомитись з функціоналом SQM можуть замовити демо версію.

За додатковою  інформацією з приводу придбання, надання демо,

будь ласка звертайтесь до нашого відділу продажів sales@caseware.com.ua