Управління якістю в аудиті (SQM)

Управління якістю в аудиті (SQM)

Інтуїтивно зрозуміле хмарне рішення, яке оптимізує систему управління якістю в аудиті.

Прийняття нового Міжнародного стандарту управління якістю (МСУЯ) (анг. IInternational Standard on Quality Management – SQM) спрямовує аудиторські компанії до модернізованого, заснованого на оцінці ризиків, підходу до управління якістю. Щоб здійснити ці зміни, важливу роль відіграють технології.

Рішення Caseware SQM є хмарною технологією, яка допомагає аудиторській фірмі розробити, впровадити, оптимізувати та забезпечити функціонування системи управління якістю ризикоорієнтованого характеру відповідно до вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (МСУЯ 1/ISQM 1).

Незалежно від того, чи є ви невеликою аудиторською фірмою, чи мережевою аудиторською фірмою, чи світовим лідером у сфері аудиту SQM на платформі Caseware Cloud пропонує ефективне рішення для розробки, експлуатації, моніторингу та оцінки вашої системи управління якістю (СУЯ).

 

Основні переваги

Централізоване зберігання даних

єдина копія всіх цілей, ризиків, політик і завдань із супровідною документацією на одній платформі з резервним копіюванням і збереженням.

Вбудоване управління версіями

слідкуйте за своїм версіями SQM за допомогою вбудованого керування версіями кожного разу, коли публікується оновлення і легко відстежуйте всі зміни.

Цілеспрямоване управління ризиками

створіть справді масштабовану систему управління якістю, використовуючи вбудовану матрицю оцінки ризиків.

Сповіщення в реальному часі

будьте в курсі діяльності та завдань персоналу, отримуючи повідомлення електронною поштою про всі зміни та оновлення.

Постійні оновлення

адаптація до можливих змін в законодавстві МСА, в політиках аудиторської фірми, у вимогах чи політиках мережі, та за результатами моніторингу.

Пов’язування зв’язків

дотримуйтеся впорядкованого процесу, що стосується цілей, ризиків, політики, відповідей і завдань, пов’язуючи відповідні елементи один з одним.

Контрольований доступ

зменште ризик витоку даних, несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації та інших проблем безпеки завдяки налаштуванню доступів до різних модулів у програмі на основі ролей і обов’язків.

Вбудовані цілі

завдяки вбудованому вмісту та попередньо визначеним цілям, інформація одноразово документується за допомогою структурованого робочого процесу, який зменшує ризик невідповідностей і помилок у SQM.

Рекомендовані продукти

Модуль SQM

хмарне рішення, яке допомагає аудиторській компанії розробити, впровадити, оптимізувати та забезпечити функціонування системи управління якістю.

Caseware Cloud

хмарна платформа, яка дає змогу отримувати доступ, зберігати та ділитися даними проєкту та інших зовнішніх джерел із членами вашої команди в хмарі та ефективніше керувати процесом аудиту, аналітики. Спільні функції усувають ризик дублювання даних і сприяють безпроблемній співпраці.